01.05.15 NPD-Kundgebung zum 1.Mai - Rechte Aufmärsche Berlin 2015 - Rechtes Land

RednerInnen: Ronny Zasowk (NPD-Brandenburg), Dietmar Tönhardt (NPD Lichtenberg), Maria Fank (NPD Berlin/ Ring Nationaler Frauen)